Τι είναι το Nicosia 2040

Το OXygono και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διοργανώνουν τη σειρά εκδηλώσεων-συζητήσεων με τίτλο Nicosia 2040. Η εν λόγω σειρά αφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου οράματος για την ευρύτερη πόλη της Λευκωσίας (Greater Nicosia) που θα υποστηρίζεται από το σύνολο των πολιτών.